Mišna

Mišna je první částí Talmudu. Znamená opakování. Sestavena byla na konci 2. století našeho letopočtu Jehudou ha-Nasim. Ten při své práci vycházel patrně ze starší činnosti svého předchůdce rabiho Akivy. Mišna je jedním z nejdůležitějších děl rabínské literatury. Obsahuje právní naučení ze kterých se dále odvozuje halacha, tedy židovský náboženský zákon. Rabínské komentáře k Mišně utvořili tzv. gemaru, dokončení. Mišna a gemara tvoří dohromady komplet, který známe jako talmud.

Mišna sestává ze šesti sederů, ty se jmenují:

Zeraim | Moed | Nášim | Nezikin | Kedašim |  Teharot

Seder Zeraim je tvořen celkem 11 traktáty, které pojednávají o setbě, modlitbě a povinostech, které se váží k polnostem vůbec.

Brachot (ברכות, Požehnání) je první traktátem tohoto sederu. Celkem má 9 kapitol, kde sez abývá recitací Šema, Amidy, požehnání, Birkat ha-Mazon, vyslovování Božích Jmen.

Nezikin, což znamená škody, obsahuje 10 traktátů. Týká se občanského a trestního práva, fungování soudů a přísah.

Sanhedrin (סנהדרין), čili soudní dvůr, obsahuje 11 kapitol. Zabývá se otázkami, jako kolik členů má mít soud, řeší majetkové a hrdelní soudy, kdo může a kdo nesmí soudit nebo svědčit, či také tresty smrti.

Moed, tedy svátky. Jedná se o druhý seder Mišny. Obsahuje celkem 12 traktátů.

Roš ha-šana (ראש השנה, Nový rok) se zabývá pravidly ohledně vyhlášení nového měsíce, bohoslužbou na Nový rok a pravidly ohledně troubení na šofar. Má celkem čtyři kapitoly.