Kdo jsme

Občanské sdružení Talmidim vzniklo registrací u Ministerstva vnitra ČR dne 27. 4. 2009.  Sdružení Talmidim vzniklo ze stejnojmenného spolku, který od 19. 6. 2008 provozoval, spravoval a naplňoval obsahem webovou stránku talmidim.cz.

Talmidim o.s.

IČ: 26 56 01 43

Dotaci v libovolné výši nám můžete poslat na následující účet:
Bankovní spojení: 235 413 715 / 0300
IBAN: CZ56 0300 0000 0002 3541 3715
SWIFT / BIC: CEKOCZPP


Kontaktní adresa:

Oldřichova 40

140 00 Praha 4 – Nusle

Předseda

Karel Goldmann         |      goldmann@talmidim.cz      |   +420 776 286 158

Místopředseda

Petr Jan Vinš           |      vins@talmidim.cz

Jan Sušer                |       suser@talmidim.cz

Spolupracovníci

rabín Daniel Mayer

rabín Tomáš Kučera