Úvodní stránka

Vítejte!
Bruchim habaim! Právě jste se dostali na webové stránky projektu Talmidim. Právě zde a nikde jinde dostanete nášup vědění o rabínské  literatuře a hlavně zde najdete online překlad Talmudu do českého jazyka!

Je to vůbec poprvé v dlouhé historii českého židovstva, kdy je Talmud systematicky zpřístupňován v českém jazyce. Během první poloviny minulého století měl sice údajně Mordechaj Langer přeložit část Talmudu do češtiny, ale není nám známo, že by tento překlad byl veřejně přístupný. Avšak mohou-li mít anglofonní země několik překladů tohoto ohromného právnicko-filosoficko-náboženského díla, proč by česky hovořící lidé měli být o tento skvost ochuzeni?

Naše práce se ale nesoustředí jen na Talmud, byť ten je naším předním zájmem. K překladu do českého jazyka připravujeme i další hebrejskou literaturu – ať už to jsou kabalistické texty nebo filosofické spisy rabínů.

Naším cílem tedy je zpřístupnit českému čtenáři – pokud možno – co nejvíce informací o úžasném světě židovského písemnictví. Na těchto stránkách proto najdete mimo překladů i vysvětlení, která tu kterou knihu zasadí do patřičného historického rámce a která osvětlí okolnosti vzniku knihy, jako i specifika jejích jazykových prostředků. Chceme tak vytvořit vzdělávací portál, který snad bude k užitku jak studentům filosofie, práva, judaistiky, teologie, ale i laickému zájemci o problematiku. Překlady na této stránce jsou pracovní verze ze samých počátků činnosti občanského sdružení Talmidim. Tyto překlady neprošly autorskou, překladatelskou, ani jazykovou korekturou a trpí odpovídajícími dětskými nemocemi. Výsledkem naší práce – a to je pro všechny tyto projekty společné – má být knižní publikace překladů rabínské literatury v češtině, případně v bilingvní podobě. Tyto knižní publikace jsou skutečně reprezentativní prací sdružení Talmidim.